Skip links

Har du en henvendelse?

Ring oss på telefon 41 64 04 81,
eller send en e-post til daniel@omsorgskollektivet.no

For inntak barnevern, kontakt Grunde Halvorsen på telefon 98 13 83 49 eller grunde@omsorgskollektivet.no

Vårt fag/journalsystem

Besøksadresse Oslo

Karvesvingen 5, 0579 Oslo

Besøksadresse Kristiansand

Sentrumsveien 1, 4640 Søgne Inngang Tangvall Torg A

Postadresse

PB 993, 4682 Søgne

Besøksadresse Oslo

Karvesvingen 5, 0579 Oslo

Besøksadresse Kristiansand

Sentrumsveien 1, 4640 Søgne Inngang Tangvall Torg A

Postadresse

PB 993, 4682 Søgne