Riktig bemanning lever lenger

Omsorgskollektivet Bemanning

Hos oss i Omsorgskollektivet har vi fokus på målrettet oppfølging av vårt personell for å bistå deg i å nå dine mål. Du vil få en bemanningskonsulent som følger deg gjennom hele arbeidsforholdet.

Vårt mål er å være en kompetent samarbeidspartner for alle våre kunder

En kompetent samarbeidspartner for alle våre kunder. Ved bruk av spisset erfaring fra hvert vårt felt mener vi at vi har gode forutsetninger for å lykkes i vårt mål. Samlet har vi på eiersiden over 30 års erfaring innen våre respektive felt, og har stort fokus på tverfaglig samarbeid.

Vi har en differensiert drift hvor vi bistår andre private aktører med bemanning innen barnevern, helse & omsorg, rus, psykisk helse mm.

Hvem Omsorgskollektivet Bemanning består av

Eierne av Omsorgskollektivet består av en sosionom, barnevernspedagog og sykepleier.

Av ansatte i Omsorgskollektivet AS er vi sykepleiere, vernepleiere, sosionomer, barnevernspedagoger, spesialsykepleiere, leger og pedagoger. Vi har følgelig også helsefagarbeidere, barne/ungdomsarbeidere mm.

Omsorgskollektivet har fokus på

  • Målrettet oppfølging av vårt personell for å bistå deg i å nå dine mål.

  • Du vil få en bemanningskonsulent som følger deg gjennom hele arbeidsforholdet, og vi har tilbud om kursing/videreutdanning som en del av ansettelsen hos oss.

Medarbeider

Workplace For Ansatte

Ta kontakt med oss