Oppdragsgiver

Vi hjelper deg som vår oppdragsgiver med å etterleve forpliktelser og krav fra opprinnelig oppdragsgiver. 

 

Sikre informasjonsoverføring ved oppdragets oppstart. 

 

Dette blir verdifull informasjon for oss og vi streber etter å forberede vikarer og oppdragstakere så detaljert som mulig i forkant av oppstart.

Hos oss vil du møte fagpersonell med erfaring innen sin sektor.

Vi har fokus på gjøre god kartlegging for å imøtekomme ditt behov. “Riktig personell til din bemanningssituasjon”.

Vi ivaretar gjeldende lovverk, og det er aldri skjulte kostnader for deg som samarbeidspartner.

Vi gleder oss til å høre fra deg

Vil du heller sende en e-post?

Kontakt Daniel på daniel@omsorgskollektivet.no