Om Omsorgskollektivet

Byrået bistår private aktører med bemanning innen barnevern, helse & omsorg, rus, psykisk helse og mer. Menneskene bak Omsorgskollektivet består av tre eiere med spisset kompetanse innen ulike felt i bemanningsbransjen. Samlet har eiersiden over 50 års erfaring innen sine respektive felt. Vi legger vårt fokus på målrettet oppfølging av personellet vårt, slik at vi kan bistå deg i nå dine mål. 

Thomas Søderberg

Regionsleder vest-øst

Thomas har jobbet 20 år innen barnevern, psykiatri, helse og omsorgssinstitusjoner. Videre har han jobbet flere år med bemanning.

Daniel Thomassen

Daglig leder

Daniel har jobbet 10 år i feltet innen psykiatri, kapittel 9 og barneverns boliger og UDI. Har også jobbet flere år med bemanning.

Gjøran Thomassen

Regionsleder sør

Gjøran har jobbet over 10 år på atferd/omsorgsinstitusjoner både privat og offentlig. Videre har han 7 års erfaring innen akuttpsykiatri og DPS.

Vårt mål er å være en kompetent samarbeidspartner for alle våre kunder

Eierne av Omsorgskollektivet består av en sosionom, barnevernspedagog og sykepleier. Bemanningsbyrået bistår med sykepleiere, vernepleiere, sosionomer, barnevernspedagoger, leger og pedagoger. Vi har følgelig også helsefagarbeidere, barne- og ungdomsarbeidere. 

Våre verdier

Omsorgskollektivet har som mål å være stolte av det vi gjør,  og dette favner om våre ansatte og samarbeidspartnere. Ikke minst så gjelder det for ansvaret vi tar på oss for å sikre god tjenesteleveranse til mennesker i en sårbar livssituasjon.

Våre kunder

Har din bedrift behov for bemanning?