Om oss

Omsorgs Kollektivet er en heldekkende bemanningsløsning for rekruttering og lang/korttids innleie av miljøterapeuter, sykepleiere og øvrig helsepersonell.

Gjennom lang erfaring i bransjen og faglig tyngde har vi utarbeidet en rekrutteringsmetodikk som har som mål å imøtekomme kundenes unike bemanningsbehov.

«“Døgnbemannet vakttelefon av erfarent fagpersonell” «

I vårt bemanningsapparat har vi både sosionom, barnevernspedagog og sykepleierkompetanse som har som mål å kunne bemanne innenfor eget fagområde, for igjen da å kunne gjøre en grundig faglig kartlegging av kandidatene vi presenterer. Videre vil vi følge opp våre ansatte gjennom veiledning og oppfølging i arbeidsforholdet som har som mål å oppnå og vedlikeholde faglig utvikling.

Vi er et moderne og nytenkende bemanningsselskap med svært høy kompetanse innenfor barnevern, helse og omsorg, psykiatri, barnehage og skole.

Vi gleder oss til å høre fra deg

Vil du heller sende en e-post?

Kontakt Daniel på daniel@omsorgskollektivet.no