Skip links
OM OSS

Vår kompetanse, din trygghet

Faglig forankring

I Omsorgskollektivet tror vi på alle menneskers iboende potensiale for vekst og utvikling. Vi tror på alles rett og behov for aksept, medvirkning og positiv samhandling i relasjon med andre mennesker.

Menneskene i Omsorgskollektivet innehar kompetanse innenfor barnevern, helse og omsorg og psykisk helse. Selskapet driftes av barnevernspedagoger, sykepleier og sosionom som alle har lang erfaring fra sine respektive felt.

Møt vår administrasjon

Daniel Thomassen

Daniel Thomassen

Daglig leder

41 64 04 81
Thomas Søderberg

Thomas Søderberg

Regionsleder Vest

40 40 86 24
Gjøran Thomassen

Gjøran Thomassen

Regionsleder Sør

40 40 86 21

Våre mål og verdier

Omsorgskollektivet har som mål å være stolte av det vi gjør, og dette favner om våre ansatte og samarbeidspartnere. Ikke minst så gjelder det for ansvaret vi tar på oss for å sikre god tjenesteleveranse til mennesker i en sårbar livssituasjon.

Omsorgskollektivet har som mål å formidle gjennomgående gode holdninger; for brukere, for ansatte og som organisasjon. Omsorgskollektivet skal være et forbilde på miljøbevissthet, på medvirkning og på arbeidsmiljø.