Om Omsorgskollektivet

Våre bemanningskonsulenter

Thomas Søderberg

Regionsleder Vest-Øst

Tlf: 41601301
Email: thomas@omsorgskollektivet.no

Thomas har jobbet 20 år innenfor barnevern, psykiatri, helse og omsorg institusjoner. Videre jobbet flere år med bemanning.

Daniel Thomassen

Daglig leder

Gjøran Thomassen

Regionsleder Sør

Tlf: 48029816
Email: Gjoran@omsorgskollektivet.no

Gjøran har jobbet over 10 år på atferd/omsorgsinstitusjoner både privat og offentlig. Videre har han 7 års erfaring innen akuttpsykiatri og DPS. Han har også engasjement som sportslig leder for en amerikansk fotballklubb som fokuserer på å inkludere alle typen mennesker uavhengig av bakgrunn.

Eirik Bergheim

Faglig Rådgiver / Spesialsykepleier

Moment Regnskap AS

HR & Lønn

Vårt mål er å være en kompetent samarbeidspartner for alle våre kunder

Ved bruk av spisset erfaring fra hvert vårt felt mener vi at vi har gode forutsetninger for å lykkes i vårt mål. Samlet har vi på eiersiden over 30 års erfaring innen våre respektive felt, og har stort fokus på tverfaglig samarbeid.

Vi har en differensiert drift hvor vi bistår andre private aktører med bemanning innen barnevern, helse & omsorg, rus, psykisk helse mm.

Hvem Omsorgskollektivet Bemanning består av

Eierne av Omsorgskollektivet består av en sosionom, barnevernspedagog og sykepleier.

Av ansatte i Omsorgskollektivet AS er vi sykepleiere, vernepleiere, sosionomer, barnevernspedagoger, spesialsykepleiere, leger og pedagoger. Vi har følgelig også helsefagarbeidere, barne/ungdomsarbeidere mm.

Omsorgskollektivet har fokus på

  • Målrettet oppfølging av vårt personell for å bistå deg i å nå dine mål.

  • Du vil få en bemanningskonsulent som følger deg gjennom hele arbeidsforholdet, og vi har tilbud om kursing/videreutdanning som en del av ansettelsen hos oss.

Ta kontakt med oss