Skip links
OM OSS

Vår kompetanse, din trygghet

Faglig forankring

I Omsorgskollektivet tror vi på alle menneskers iboende potensiale for vekst og utvikling. Vi tror på alles rett og behov for aksept, medvirkning og positiv samhandling i relasjon med andre mennesker.

Menneskene i Omsorgskollektivet innehar kompetanse innenfor barnevern, helse og omsorg og psykisk helse. Selskapet driftes av barnevernspedagoger, sykepleier og sosionom som alle har lang erfaring fra sine respektive felt.

Møt vår administrasjon

Daniel Thomassen

Daniel Thomassen

Daglig leder

Tlf: 41 64 04 81
Grunde Halvorsen

Grunde Halvorsen

Leder Barnevern

Tlf: 98 13 83 49
Gjøran Thomassen

Gjøran Thomassen

Regionsleder Sør

Tlf: 40 40 86 21
Askil Husdal Øye

Askil Husdal Øye

Regionsleder Vest / Sør

Tlf: 40 40 86 24
Long Hoang

Long Hoang

Regionsleder Nord

Tlf: 40 40 86 23
Thomas Søderberg

Thomas Søderberg

Leder bemanning

Tlf: 40 40 86 22
Fatima Jass

Fatima Jass

Nord & Oslo/Viken

Tlf: 48 99 48 32

Våre mål og verdier

Omsorgskollektivet har som mål å være stolte av det vi gjør, og dette favner om våre ansatte og samarbeidspartnere. Ikke minst så gjelder det for ansvaret vi tar på oss for å sikre god tjenesteleveranse til mennesker i en sårbar livssituasjon.

Omsorgskollektivet har som mål å formidle gjennomgående gode holdninger; for brukere, for ansatte og som organisasjon. Omsorgskollektivet skal være et forbilde på miljøbevissthet, på medvirkning og på arbeidsmiljø.

Miljøfyrtårn

Omsorgskollektivet arbeider nå med utforming av vår egen forpliktende miljøpolicy. Vårt mål er å oppnå sertifisering som miljøfyrtårn i løpet av 2022. Miljøbevisste holdninger skal kunne gjenkjennes i vår praksis av våre brukere, våre ansatte og våre samarbeidspartnere.

For spørsmål eller forslag til vårt miljøengasjement.
Vennligst kontakt: eirik@omsorgskollektivet.no