Jobb hos oss

-Tilgang til vårt nettverk. 

-Fleksibel arbeidstid / mengde

-Bygg CV gjennom å jobbe innen forskjellige problematikker.

-Oppfølging av erfarent personell gjennom hele arbeidsperioden

-Arbeidsavtale, forsikringer, pensjon, feriepenger og lønn etter likebehandlingsprinsippet blir alltid ivaretatt hos oss. 

-Faglig utvikling: Vi vil løpende holde interne/eksterne kurs for å gi deg de faglige forutsetningene for å lykkes i din arbeidssituasjon.

Vi gleder oss til å høre fra deg

Vil du heller sende en e-post?

Kontakt Daniel på daniel@omsorgskollektivet.no