Skip links
Ditt verktøy til en selvstendig hverdag

Brukerstyrt Personlig Assistanse

Hva er BPA?

Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) innebærer praktisk bistand i forbindelse med ulike former for funksjonsnedsettelser. Vi vet at dine funksjonsnedsettelser trenger individuelt tilpassede tjenester. Vi er opptatt av å tilrettelegge vår BPA etter den individuelle brukerens ønsker og behov.

Omsorgskollektivets BPA bidrar til en trygg og forutsigbar hverdag for deg.

Omsorgskollektivet BPA

Våre verdier og vårt menneskesyn forplikter oss til en åpen, ærlig og etterrettelig praksis. Omsorgskollektivet BPA jobber for å hjelpe deg til et best mulig verdig og innholdsrikt liv.

Vi jobber faglig, målrettet og strukturert for at du skal kunne prioritere livskvalistet og frihet til å leve det livet du ønsker.

Omsorgskollektivet utvikler alle tjenester i praksis basert på individuell tilpasning, medvirkning, erfaring og forskning.

Fordeler med å velge BPA fra Omsorgskollektivet

Velg BPA med Omhu

Folk som anvender BPA fra Omsorgskollektivet får automatisk tilgang til Omhu. Omhu er et digitalt fag-og journalsystem for helse-og omsorgssektoren, og fungerer som en plattform hvor brukere kan tilpasse eget tjenestebehov, oppgaver og kommunisere med assistenter enkelt.

Med Omhu slipper du frustrasjonen som kommer med tungvindte, utdaterte fagsystemer. God informasjonsflyt og brukermedvirkning er viktig begge veier for et godt tjenestetilbud.

Med Omhu kan du:

Søknadsskjema

Behov for BPA? Vi hjelper deg gjerne med å søke om BPA. Kontakt oss, så hjelper vi deg.