Thomas Søderberg

Thomas har jobbet 20 år innenfor barnevern, psykiatri, helse og omsorgsinstitusjoner. Videre
jobbet flere år med bemanning.

Daglig leder

Daniel Thomassen – Sosionom

Regionsleder Sør

Gjøran Thomassen – Sykepleier

Regionsleder Vest

Thomas R. Søderberg – Barnevernspedagog

Faglig rådgiver

Eirik Berheim – Spesialsykepleier

HR og Lønn

Long Hoang – Moment Regnskap AS

Gjøran Thomassen

Gjøran har jobbet over 10 år på atferd/omsorgsinstitusjoner både privat og offentlig. Videre har han 7 års erfaring innen akuttpsykiatri og DPS. Han har også engasjement som sportslig leder for en amerikansk fotballklubb som fokuserer på å inkludere alle typen mennesker
uavhengig av bakgrunn.

Vi gleder oss til å høre fra deg

Vil du heller sende en e-post?

Kontakt Daniel på daniel@omsorgskollektivet.no