Bemanning

Eierne av Omsorgskollektivet består av en sosionom, barnevernspedagog og sykepleier.
Vårt mål er å være en kompetent samarbeidspartner for alle våre kunder. Ved bruk av
spisset erfaring fra hvert vårt felt mener vi at vi har gode forutsetninger for å lykkes i vårt
mål. Samlet har vi på eiersiden over 30 års erfaring innen våre respektive felt, og har stort
fokus på tverfaglig samarbeid.


Av ansatte i Omsorgskollektivet AS er vi sykepleiere, vernepleiere, sosionomer,
barnevernspedagoger, spesialsykepleiere, leger og pedagoger. Vi har følgelig også
helsefagarbeidere, barne/ungdomsarbeidere mm.


Vi har en differensiert drift hvor vi bistår andre private aktører med bemanning innen
barnevern, helse & omsorg, rus, psykisk helse mm.


Hos oss i Omsorgskollektivet har vi fokus på målrettet oppfølging av vårt personell for å bistå
deg i å nå dine mål. Du vil få en bemanningskonsulent som følger deg gjennom hele
arbeidsforholdet, og vi har tilbud om kursing/videreutdanning som en del av ansettelsen hos
oss.

“Fantastisk samarbeidspartner.”

Vi har ved flere anledninger benyttet oss av Omsorgskollektivet til xxxxxxx. Takk for god oppfølging.
Silje Sundkvist
NAV OSLO

Vi gleder oss til å høre fra deg

Vil du heller sende en e-post?

Kontakt Daniel på daniel@omsorgskollektivet.no