Skip links
BARNEVERN

Hølleveitunet ungdomssenter

Søgne, Kristiansand

3 plasser. §§ 6-1, 6-2, 4-4 ( ny BvL. 2023).

Bo- og behandlingstilbud for ungdom

 • Faste ansatte med minimum godkjent bachelor
 • Kombinert medleversturnus; 3-7, 4-7 og 7-14 for kontinuitet
 • Traumebevisst omsorg
 • Mestring gjennom relasjoner, trivsel, dagtilbud og opplevelser
 • Sterk lokal forankring og nettverk med mange muligheter
 • Standarisert forløp
 • Faglig kompetanse, veiledning og opplæring
 • Umiddelbar nærhet til sjø, strand, skog og varierte fritidstilbud
 • Egen brygge med båt
 • Tverrfaglig samarbeid med skole og helsetjenester
 • Godt hus med bra folk
Traumeforståelse figur

Ungdommens behov i sentrum

Omsorgskollektivet jobber målrettet for å identifisere utviklingsstøttende og risikoreduserende faktorer hos den enkelte ungdom og i ungdommens nettverk.

Trygghet og forutsigbarhet er en forutsetning for læring og positiv utvikling. Hølleveitunet jobber for at ungdommen og ungdommens familie i størst mulig grad innvolveres og medvirker fra før innflytting og gjennom hele oppholdet.

En trygg, meningsfylt og sammenhengende hverdag

På Hølleveitunet vil du som ungdom ofte oppleve at det er den personen som vekket deg om morgenen som også senere på dagen hjelper deg med lekser, lager middag eller som henter deg hjem fra trening.

På Hølleveitunet ungdomssenter skal du som ungdom oppleve tilstedeværelse av voksne som gjør meningsfylte aktiviteter sammen med deg, som bryr seg, og som genuint ønsker å delta i din og de andre ungdommenes hverdag.

Medvirkning og målrettet individuelt tilpasset miljøterapi

Nasjonalt Standarisert forløp Behandlingsinstitusjoner

 • Definerte faser og målsetninger
 • Kontinuerlig evaluering av målsetninger og tiltak
 • Definerte ansvarsområder rundt den enkelte ungdom og familie
 • Kartlegging og individuell tilpasset behandling

Kontakt oss for mer informasjon

Kontoradresse: Sentrumsveien 1, 4640 Søgne

Avdelingsleder / Inntaksansvarlig

Hølleveitunet ungdomssenter

grunde@omsorgskollektivet.no

Telefon: 981 38 349

Daglig leder
Omsorgskollektivet

Hølleveitunet ungdomssenter

daniel@omsorgskollektivet.no

Telefon: 416 40 481